Cornerstones Gezinshuizen

Jeugdzorg in Groningen en Drenthe
GezinshuizenAanmelden

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis biedt uw zoon of dochter een vervangende gezinssituatie, een plek om op te groeien. In een gezinshuis zorgen de gezinshuisouders, met of zonder eigen kinderen, voor kinderen of jongeren. Een van de gezinshuisouders is een professionele jeugdhulpverlener met een onderaannemers contract met Cornerstones Jeugdzorg B.V. die zich bezighoudt met de opvoeding, verzorging en begeleiding van de kinderen. Onze gezinshuizen liggen in de provincie Groningen en provincie Drenthe.

Voor wie is een gezinshuis bedoeld?

Gezinshuizen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die om uiteenlopende redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Vaak spelen er problemen op meerdere gebieden: in het gezin, in de opvoeding en bij het kind zelf (bijvoorbeeld gedragsproblemen en/ of sociaal-emotionele problemen).

Wat kunt u van ons verwachten?

De gezinshuisouders bieden uw kind een stabiele woonsituatie en deskundige begeleiding. Zij worden hierin ondersteund door een ambulant hulpverlener en – waar nodig – een gedragswetenschapper van Cornerstones Jeugdzorg B.V.. Als het nodig is, kunnen we aanvullende hulp inschakelen van andere professionals binnen onze organisatie.

Meld je aan voor de newsletter

en ontvang meer informatie over Cornerstones